Nie przegap kolejnej edycji. Zapisz si? na powiadomienia!

Chcesz wzi?? udzia? w kolejnej edycji Junior KMD Academy? Wype?nij prosty formularz poni?ej. Odezwiemy si? do Ciebie, jak tylko ruszymy z rejestracj?!

Dla kogo?

Junior KMD Academy to program dla studentów informatyki lub kierunków pokrewnych uczelni wy?szych.

Zarówno pocz?tkuj?cy, jak i bardziej zaawansowani programi?ci maj? okazj? do zdobycia nowej wiedzy i doskonalenia swoich umiej?tno?ci pod opiek? do?wiadczonych profesjonalistów IT.

Jak to wygl?da?

Tematem spotka? jest projektowanie i wytwarzanie oprogramowania dla urz?dze? mobilnych z wykorzystaniem profesjonalnych narz?dzi, najlepszych praktyk i metodyk AGILE

Podczas ostatniej edycji celem by?o zaprojektowanie i wyprodukowanie funkcjonalnej aplikacji na platform? Android. Technologie wykorzystywane w trakcie trwania warsztatów to przede wszystkim XAMARIN, MICROSOFT .NET i C#.

Wi?cej o zako?czonej edycji przeczytasz w poni?szym artykule.

mg_0441
mg_0426
mg_0471
mg_0573
19258_i
mg_0449
mg_0462